Srefidensi 2020

Het streven naar de onafhankelijkheid werd op 15 februari 1974 aangekondigd door premier H.A.E. Arron. In de regeringsverklaring werd opgenomen dat de onafhankelijkheid 'per ultimo 1975' zou plaatsvinden.

Voor 1974 waren er natuurlijk al enkele nationalistische c.q. politieke groeperingen die de onafhankelijkheid van Suriname propageerden m.n. de P.N.R. (Partij Nationalistische Republiek).

Niet alle groeperingen in het land waren voorstanders van de onafhankelijkheid, maar na het bereiken van consensus omtrent de totstandkoming van de onafhankelijkheid hebben de oppositionele als coalitie partijen elkaar de hand gereikt.

Op 19 november 1975 keurden de Staten unaniem de nieuwe grondwet en de vlag van Suriname goed en stemden voor de beëindiging van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden.

Op 25 november 1975 werd Suriname een onafhankelijke republiek. Vlak voor en na de onafhankelijkheid vond een grote uittocht van emigranten plaats die hoofdzakelijk naar Nederland gingen.

Srefidensi Dey
Srefidensi Dey is een dag die vol overgave wordt gevierd. Mensen treken traditionele kleren aan, gaan de straat op en feliciteren elkaar met de onafhankelijkheid.

Dit jaar zal Srefidensi niet groots gevierd kunnen worden i.v.m. Covid.

Bron: o.a.beleven.org

Beleef Suriname

ALGEMENE VOORWAARDEN
PRIVACYVERKLARING

Contact

BeleefSuriname
Poortdijk 79
3402 BN
IJsselstein
06-50612847
www.beleefsuriname.nl